• De dag voordat jij kwam

  Ik weet niet wat het is maar ik voel me zo onwezenlijk, net alsof ik hier niet behoor te zijn. Een verkeerde geest in een verkeerd lichaam. Het is een vreemd gevoel. Het lijkt alsof ik nergens toe behoor, van geen enkele groep een lid ben. Constant het gevoel dat ik overbodig ben, dat de wereld het zonder mij evengoed zou stellen. Net geen zelfmoordgedachten.

  Ik moet bezig blijven: schrijven, filmen, op computer werken, sporten, … kortom leven. Het valt me soms zo zwaar dat ik niet weet van welk hout pijlen te maken. Ik moet dringend een eigen leven gaan leiden, nu lijd ik een leven: futloos en zonder inhoud. Wat ik moet doen is: plannen, doelen opstellen en die realiseren; kijken om een vriendin te vinden. Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Ik heb nood aan twee armen om me heen, een steun en toeverlaat, kortom iemand die een klankbord kan zijn.

  Een week tijd om er iets aan te veranderen. Een week tijd om tot mezelf te komen. Ja ik kom, … porno is een zwak excuus en allom tegenwoordig. Porn is big business in tijden van stijgende eenzaamheid maar wat brengt het de mensen??? Instant genot, de dag voordat jij kwam. Toen werd alles beter, groter en mooier…

 • Zin om te schrijven

  Ik weet niet goed waar te beginnen dus leuter ik er hier maar op los. Lange tijd geleden dat ik nog geschreven heb. Alles gaat veel te snel. Op het werk, na het werk en vooral de weekends, die bij mij bijna drie dagen en half duren. Hoor ik mezelf nog klagen? Tijdens het weekend richt ik amper iets uit zie verder dit schrijven.

  Ondertussen een mindmap voor Voltooid Testament aan het maken. Het schiet, net als het schrijven zelf, niet op. Ik zou nog een brief en manuscript moeten opzenden naar een uitgever; ook dat ligt te verkommeren. Een lichtpuntje is dat ik een kinderdroom aan het realiseren ben. Zo ga ik nu ook naar de kunstacademie voor film en video. Woensdag krijgen we een nieuwe opdracht: een portret van een persoon in een stad. Wat moet ik daarvan gaan maken? Vragen aan Glenn van de Manuscript of ik hem even mag filmen?

  Ik zou nog notities moeten nemen in mijn groene schriftjes over hoe moe ik me soms wel voel zoals laatst zaterdagmorgen, pa had het over levensmoeheid. Hij zat er recht op! Ik zou eens vroeger opstaan en heb heel de voormiddag geen klop gedaan, in de zetel gezeten met mijn ogen dicht. Ook mijn aantekenboekjes liggen daar te vergelen. Ik heb me een Moleskin aanschaft, een klein en aardig boekje om notities in te nemen. Grote kunstenaars en anderen met faam hebben er ook gebruik van gemaakt. Eens kijken hoever ik met mijn Moleskin kom :-)