De barbaren

Wat ik heb gehoord over een expo van schilderijen op de Mercator te Oostende: een groepje ‘nieuwe Belgen’ uit het Brusselse bezoekt de tentoonstelling met begeleiders. Er hangt ondermeer een schilderij met daarop een naakt. De jongeren bespuwen het doek, de begeleiders laten betijen. Hierna neemt de organisator dit en enkele andere schilderijen weg. Waar moet dit naartoe? Wie moet er tolerant zijn?

 

Als godsdienst een weg is om te onderdrukken en intolerantie te prediken jegens de andere, dan zijn we goed bezig. Dan kunnen we zo weer terug naar het stenen tijdperk! Waar is de tijd van de hoogdagen van de Islam; toen de grote Arabische Islamistische filosofen hun bijdrage leverden aan de filosofie? Toen verdraagzaamheid en gelijkheid wél nog gemeengoed was?

 

Ik viseer hier niemand, enkel het ontoelaatbare gedrag en houding van een minderheid van wat we in de volksmond ‘nieuwe Belgen’ noemen die een extreem gedachtengoed aanhangen. Persoonlijk heb ik hier nog geen last van ondervonden; laten we het zo houden. Her en der op de aarde steken radicale fundamentalisten de kop op en prediken: haat, onverdraagzaamheid en onderdrukking van de vrouw in naam van de Allerhoogste…

De commentaren zijn gesloten.