Katoog

De afgelopen dagen ben ik bezig geweest met letters op mijn computer te zetten. Kort samengevat komt het hierop neer: ik heb tijdens mijn bisjaar grafische vormgeving een poging ondernomen om een nieuw lettertype te ontwerpen. Na een korte zoektocht in mijn digitaal archief bleek de data op een defecte zipdrive te staan. Er restte mij enkele prints met de onderkast en kapitalen van het betreffende font.

Destijds was ik smoorverliefd op een jonge dame die in het derde jaar zat; ik doopte het lettertype Cateye. Het was een schreefloze letter die als tekstletter goed leesbaar zou moeten zijn. Dat moet ik later nog eens nagaan. Nu moet ik nog de ingescande hoofdletters omzetten en in het programma FontForge inbrengen. Daarna kan ik het afgewerkte lettertype aanmaken.

Daarnet heb ik wat in de tuin gewerkt en ik dacht bij mezelf: bovenstaande is al even zinloos als het verwijderen van gras en onkruid uit de tuin. Na enkele weken zie je niet meer dat je langs bent geweest en staat er nieuw gras en onkruid, de natuur is meedogenloos. Ondertussen tikt de klok rustig verder en trekt zich niks aan van wie wat al dan niet doet. De tijd is een genadeloze kannibaal en verslind ons vroeg of laat allemaal.

De commentaren zijn gesloten.