Wat is het volgende?

Ik vraag me af wat we zullen krijgen na de Brexit en de verkiezing van Trump als president van de Verenigde Staten? Een coalitie tussen de NVA en het Vlaams Belang in Vlaanderen? Front National aan de macht in Frankrijk en in Nederland Geert Wilders als Minister-president? Onderhuids leeft er een onderstroom van rechtse ideeën en wantrouwen tegenover het bestaande bestuur, in heel wat van de ons omringende landen. Waar moet dit heen?

Of meer Europa een oplossing biedt voor bovenstaande problemen? Ik vraag het me hardop af. Feit is dat je als een dwergland zoals België niet veel meer kan betekenen op mondiaal vlak, alleen is maar alleen. Zo zullen we nog moeten ervaren wat de Brexit voor het Verenigd Koninkrijk zal beteken voordat we hier voortvarende conclusies trekken en zeggen dat Europa voor niks nodig is. Schaalvergroting biedt ook zijn voordelen.

Gek toch dat, in plaats van dat er meer samenwerking komt, er momenteel een sentiment is van protectionisme, isolement en ‘eigen volk eerst’-gedachten. Ik stel alleen maar vast, oplossingen weet ik ook niet zo te verzinnen. Met wat meer openheid, respect en een open blik de wereld bekijken kan alvast geen kwaad voor de mensheid. Ik kan het wel schrijven, jullie kunnen het lezen, maar daar houdt het dan ook op.

De commentaren zijn gesloten.